Stångby fyller 40 år!

In NYHETER, STÅNGBYS HISTORIA by Stangby.nu


1978 slog två män ihop sina påsar och tog beslutet att bilda Stångby Plantskola. Den ene är Ingemar Holgersson, en redig, rakryggad och handlingskraftig smålänning, med nävar som ”dassalock” och med en arbetsvilja av stål. Den andre Otto Wiese, en sympatisk, yrkesskicklig trädgårdsmästaryngling med rötter från Pinnebergs mylla som tagit sig upp till Sverige för kärlekens skull. Någonstans där mellan rosraderna byggdes ett vänskapsband och början till en välrenommerad plantskola.

Medan Ingemar markberedde jorden så började Otto att leta och köpa in småplantor. Ganska snart fylldes ytorna med bland annat Allotria, Nina Weibull, Super Star, Lichtkönigin Lucia och Peace. Men det stannade inte vid rosor, i den leriga och bördiga jorden stod bland annat tusentals fruktträd, bergtallar (!) och hängalmar (!) i långa rader.

Våren 2002 blev startskottet för Taflin och Andersson. En ny typ av växtleverantör var på banan. Kunskap, service och engagemang var ledorden. Med värdefullt stöd av dåvarande delägaren Jarl Abrahamsson, lades en genomarbetad affärsplan. Efterfrågan och intresset för speciella kvaliteter ökade. Detta ledde till att Jörgen och Fredrik började fundera på om det ändå inte var klokt att själva kunna producera och förädla vissa produkter för att få högsta kvalitet. Alternativet var att själva dra igång en odling eller att finna en samarbetspartner.
En sensommardag 2007 på ett kontor ovanför Centralstationen i en mellanstor stad på västkusten togs de första trevande stegen i att närma sig varandra. Både Stångby Plantskola och Taflin & Andersson fattade snabbt tycke för varandra och attraherades av vilka möjligheter som fanns för att kunna utveckla något riktigt slagkraftigt tillsammans. Tidigt på våren 2008 blev omvärlden varse om att ett nytt Stångby hade uppstått!

Mycket vatten har hunnit rinna under broarna och vägarna har varit slingriga, men drivkraften och engagemanget som genomsyrat verksamheten och hela Stångbylaget har bidragit till att vi med stolthet vågar påstå att vi idag är en av Skandinaviens främsta plantskolor och arbetsplatser.

Vi riktar nu blickarna framåt och rustar oss för att möta de nästkommande 40 åren tillsammans med er!


Image Image Image